Setkání zákazníků COLOP CZ v Borovanech

V listopadu 2012 uspořádal COLOP CZ u příležitosti otevření nové výrobní a logistické haly setkání 30 zákazníků z celé České republiky.

Akce začala prohlídkou nových prostor firmy COLOP CZ. Díky nové investici se prostory pro výrobu a sklad zvětšily o 700 m². Dále následovala prezentace pana Ratzenbergera (International Sales & Marketing Manager COLOP Austria) a pana Pramhase (Exportmanager), která se konala v nové hale. Zákazníci získali informace o nových aktivitách firmy COLOP v oblasti sociálních médií a také o posledních produktových inovacích.

Další částí programu byla prohlídka nádherného zámku v centru Borovan. Den byl zakončen příjemnou večeří v romantické restauraci „Borovanský Mlýn“. Při živé hudbě se povídalo a tančilo až pozdě do noci.

Následující den se početná skupina hostů tohoto zákaznického setkání připojila k turistickému putování po stezce, která poukazuje na historickou sounáležitost česko-rakouských dějin v tomto příhraničním regionu.

Váš COLOP tým